Catalogi

Om een groot leveranciersbestand correct te beheren, moeten bedrijven productcatalogi, beschikbaarheid en prijzen voortdurend actualiseren. Het bijhouden van veranderingen, het actualiseren van de catalogi, het voldoen aan de onderhandelde contracten en het snel ter beschikking stellen van deze aan de organisatie, zijn lastige taken zonder de juiste tools.

Basware Catalogs lost dit probleem op door een eenvoudige connectie met uw belangrijkste leveranciers, zodat u nauwer kan samenwerken en elektronische catalogi kan uitwisselen. Onze service voor catalogusbeheer biedt u volledig inzicht in prijswijzigingen per product, welke u onmiddellijk in Basware Purchase kan publiceren.

Dankzij een verbeterde samenwerking via onze service voor catalogusbeheer voelen leveranciers zich meer betrokken. Hierdoor kunt u meer voordeel en waarde halen uit de contracten met uw leveranciers.

Zowel inkopers als leveranciers hebben voordeel van Basware Catalogs. Enkele voordelen:

  • Verhoogde betrokkenheid en nauwere samenwerking met leveranciers dankzij een gemakkelijk aansluiting dat hen in staat stelt hun catalogi eenvoudig online te verspreiden
  • Stroomlijnt de indelingsconversie en catalogusbeheer: Ontvangen, bekijken en publiceren van catalgi is eenvoudiger voor de inkopers
  • Eenvoudig inkopen uit catalogi: mogelijkheid tot kostenbesparingen door betere naleving van onderhandelde prijzen
  • Nauwkeurigere uitgavenanalyses en financiële rapportage. De automatische account- en categoriecodering elimineert fouten die ontstaan door manuele codering van gedane inkopen
  • Meer mogelijkheden om de juiste leveranciers en inkopers te vinden en benaderen binnen het Basware Network, het grootste open commerce-netwerk ter wereld

Basware Catalogs is een onderdeel van het oplossingenpakket van Basware Procurement. Deze oplossing is verbonden het Basware Network. Via dit netwerk kunt u eenvoudig wereldwijd leveranciers vinden en met hen samenwerken. Andere oplossingen in Basware Procurement zijn: Basware Purchase, Basware Contracts, Basware Source, Basware Analytics enBasware Mobile.

Basware Catalogs onderdeel van het oplossingenpakket van Basware Procurement. Deze oplossing is verbonden met het Basware Network. Via dit netwerk kunt u eenvoudig wereldwijd leveranciers vinden en met hen samenwerken. Andere oplossingen van Basware Procurement zijn: Basware Purchase, Basware Contracts, Basware Analytics en Basware Mobile.

Productcatalogi
Right sidebar blocks: 
WEBINAR RECORDING: Empowering Employees for e-Procurement Excellence

This webinar will explore strategies that are proven to remove common barriers to e-procurement success.

The webinar is presented in English.

Customer success

Basware’s Solution Boosts Procurement Operations.

Lees meer over Basware Procurement in ons factsheet
Video