Details van de 7-in-1-functionaliteit van InvoiceReady

Inkoopfacturen

Eenvoudige verwerking van inkoopfacturen. U hoeft alleen maar een elektronische workflow voor uw facturen te definiëren – InvoiceReady stuurt ze automatisch door naar de juiste mensen voor controle en goedkeuring en waarschuwt goedkeurders als er nieuwe factuurgerelateerde taken zijn via een automatisch gegenereerde e-mail. Het enige wat ze hoeven te doen is zich aanmelden, de facturen controleren of goedkeuren, opmerkingen toevoegen of ze doorsturen. De crediteurenmedewerker kan ze eenvoudig verwerken en doorsturen voor betaling naar het financiële systeem.

E-facturen

InvoiceReady combineert factuurverwerking met e-facturatie. Dit betekent dat u echte e-facturen kunt ontvangen en verwerken. De B2B-cloud zorgt voor uw e-facturen, ongeacht in welke opmaak ze aankomen. We kunnen alle opmaken converteren naar een gewenst formaat.

Contractmatching

Met InvoiceReady ContractMatching kunt u de verwerking en betaling van wederkerige facturen automatiseren door ze automatisch te matchen op basis van ingestelde regels en toleranties. Dit levert u enorme besparingen op wat betreft efficiëntie. Facturen die matchen, gaan automatisch naar de boekhouding, terwijl facturen die niet matchen automatisch worden doorgestuurd voor controle naar de juiste persoon.

Reis- en onkostendeclaraties

Elektronisch uw reis- en onkostendeclaraties verwerken biedt 100% transparantie en controle. Gescande kwitanties kunnen eenvoudig aan declaraties worden toegevoegd en u bespaart bovendien tijd en moeite met declaratie templates en geautomatiseerde boekingen. En met de reisplanfunctie van InvoiceReady kunt u kosten van geplande reizen binnen uw bedrijf op voorhand al beheren.

Archief

Met InvoiceReady zijn al uw inkoop facturen gearchiveerd en online toegankelijk. U kunt eenvoudig door het archief bladeren voor volledig inzicht in al uw facturen, resiplannen, declaraties, contracten en inkooporders, waarmee u makkelijk aan geldende wet- en regelegeving kunt voldoen. Controles worden makkelijker dan ooit tevoren.

Scannen en aflezen

U ontvangt al uw facturen in dezelfde opmaak – of het nu gaat om gescande papieren facturen of e-facturen. U hebt één postbusadres waar leveranciers, die nog steeds papieren facturen versturen, naar kunnen verzenden.

Inkoop

Door alle inkopen vast te leggen en goed te keuren in het aanvraagstadium van het proces, bent u volledig in controle over de toekomstige verplichtingen van uw organisatie. Daarnaast kunt u direct bij ontvangst van een inkoopfactuur controleren of de factuur in oveernstemming is met de bijbehorende inkoopaanvraag. Dit versnelt het goedkeuringsproces en verzekert een nauwsluitende koppeling tussen de inkoop en de factuur.

Voor de leveranciers die e-facturen kunnen verzenden, maken we het nog eenvoudiger, door hen in staat te stellen facturen via het Basware Open Network te verzenden.