Expense management

Het vermindert uw afhankelijkheid (en de daaraan verbonden kosten) van de arbeidsintensieve manuele verwerking van onkostenaangiftes tot 66%.

Tegelijkertijd elimineert Basware Expense de kans op fouten en misbruik die gepaard gaan met een handmatige berekening van kilometer- en dagvergoedingen.

Voor een optimale procesautomatisering worden de gegevens van uw company creditcards direct in Basware ingelezen.

Voordelen van Expense management

  • Uniform proces – zorgt voor één standaard proces voor wereldwijd onkostenbeheer met volledige selfservice voor medewerkers
  • Fraudebestrijding – aan de hand van bedrijfsregels worden automatisch de vereiste berekeningen gemaakt en fraudemogelijkheden opgespoord
  • Controle en zichtbaarheid – rapporteer, vergelijk en analyseer onkosten in de organisatie, de bedrijfseenheid of de kostenplaats

Automatisering van uw workflow voor onkostenaangiftes met behulp Basware Expense levert aanzienlijke besparingen op, en wel op twee manieren.

Declaratiemanagement
Right sidebar blocks: 
Bestel nu

Basware heeft oplossingen voor elk type bedrijf. We helpen u graag.

Icon: 
Klant succes

De Deense staat omarmt het digitale tijdperk

 

De Basware Network video