E-invoicing trends – in gesprek met Bruno Koch

Share on:

Een diepgaan gesprek over huidige en toekomstige e-factuur trends met de wereldwijde e-invoicing expert Bruno Koch

Rowan Lemley sprak met Bruno Koch van Billentis over elektronische facturen: De huidige stand van zaken, belangrijkste beïnvloeders en toekomstige trends. Ze bespraken ook de belangrijke gebeurtenissen die invloed hebben op deze dynamische markt. Bruno en Rowan hebben ook vragen die door deelnemers aan het webinar zijn ingestuurd – luister naar de antwoorden op de meest brandende e-invoicing vragen!