E-facturatie overheidsinitiatieven bepalende nieuwe standaard op de Belgische markt

publieke sector software overheid digitale facturen inkoop
Body: 

45-65% van alle bedrijven zijn leveranciers van de overheid. 100% van alle bedrijven en gezinnen ontvangen facturen van de overheid.

Overheden over de hele wereld hebben het moeilijk met de nood om kostenbesparend te werken, terwijl ze hun service-levels moeten aanhouden (of zelfs verhogen). Deze uitdaging zorgt er dan ook voor dat overheden meer en meer gaan kijken naar de mogelijkheden die e-commerce biedt.

Het zal dan ook niet verbazen dat de twee grootste markten in de wereld, de EU en de US hun leveranciers willen verplichten over te stappen naar e-facturatie. Deze transitie naar B2G e-facturatie zal een impact hebben op types bedrijven.

Vanaf 1 januari 2017 wil de overheid enkel nog werken met e-facturatie, bent u klaar voor deze verplichte overstap? 

Download onze nieuwe  white paper: "Waarom werken overheden niet papierloos?" of contacteer ons voor meer info en de Basware oplossingen. 

 

Ontdek nieuwe waardeketens dankzij e-invoicing

E-invoicing is slechts een onderdeel in de visie die Basware over de publieke sector heeft. De Belgische en Vlaamse overheid hebben te kampen met inefficientie op meerdere niveaus – en dit niet niet de schuld van individuen. Overheden hebben -net zoals bedrijven uit de publieke sector- een combinatie van mensen en systemen die ernaar streven service te bieden maar zich tegelijkertijd ook als klanten gedragen. Het extra investeren in mensen en systemen houdt overheden vaak tegen. De visie van Basware is net om de overheden in staat te stellen nieuwe waardeketens te ontdekken voor zowel zichzelf als de rest van de economie. 

Niet langer 'als', maar 'wanneer'

Ook wanneer de EU en de US de verplichting vanaf 2018 niet hadden opgelegd, blijft de businesscase voor de implementatie van e-facturatie eentje waar men niet omheen kan. De voordelen van e-facturatie worden meerdere malen bevestigd door onafhankelijke studies en onderzoeken – het is slechts een kwestie van tijd vooraleer e-facturatie ‘business-as-usual’ zal. In de privé-sector is waarde al erkend als een competitief voordeel en hebben vele bedrijven over de hele wereld (zowel kleine als grote bedrijven) e-facturatie omarmd als de nieuwe en slimmere manier van zaken doen, overheden zijn van nature uit trager in het implementeren van nieuwe technologiën, maar ook zij halen de achterstand in.

 

Financiële challenges zorgen voor verandering binnen overheden

In uitdagende economische omgevingen betekenen financiële beperkingen voor overheden en publieke sector het zoeken van een evenwichtige balans tussen het leveren van kwalitatief hoogstaande publieke diensten en efficiëntie. 

Europa en de VS: B2G e-facturatie vanaf 2018

Europa kent al diverse e-facturatie initiatieven. In sommige landen, waaronder Denemarken en Finland, wordt al bijna 100% van de facturen aan de publieke sector elektronische verzonden. In andere landen, bijvoorbeeld Noorwegen hebben e-facturatie naar de centraler overheid gemandateerd en geldt nu een gefaseerde uitrol naar lokale overheden. Portugal, Oosterijk en Spanje hebben allen eigen directieven die als sinds 2014 de transitie naar digitale facturatie aan de overheid stimuleren en de overgang van verplichte e-facturatie begeleiden. Vanaf 2018 geldt immers de verplichtstelling voor B2G facturatie in de hele EU.

Ook in de VS is B2G e-facturatie inmiddels, in lijn met Europa, gemandateerd en geldt dezelfde deadline van 2018. Andere initiatieven, zoals QuickPay en SupplierPay, die meer gericht zijn op betaling en snelle factuurgoedkeuring zijn afhankelijke van e-facturatie om daadwerkelijk succesvol te zijn en snellere betaling mogelijk te maken. Zonder twijfel zullen deze en andere initiatieven in de wereld helpen om werkkaptiaal verder te ontsluiten uit de "financial supply chain" en cashflow voor zowel verkopende als inkopende partijen te versterken.


Knowledge center title: 
Articles from the Knowledge Center