Vergroot de efficiëntie van uwOutsourcing service

Body: 

Met Basware kunt u uw concurrentiepositie van uw Business Process Outsourcing (BPO) vergroten en garanderen dat u uw BPO-klanten waarde levert gedurende de periode. 

Wij maken financiële en boekhoudkundige processen kostenefficiënter en effectiever met toonaangevende automatiseringsoplossingen gecombineerd met ons wereldwijde leveranciersnetwerk. De oplossingen van Basware maken productievere lange-termijnrelaties mogelijk die ten goede komen aan zowel de BPO-leverancier als de BPO-klant.

 

Onze oplossingen bieden voordelen in drie fasen.

Korte termijn: directeverbetering van de efficiëntie

Met de oplossingen van Basware kunt u de financiële processen binnen verschillende complexe klantomgevingen op elkaar afstemmen. Wij stellen u in staat om meteen vanaf het eerste moment papieren trajecten achterwege te laten en over te stappen op elektronische factuurverwerking. Integratie metmeerdere ERP-systemen welke kan worden aangepast aan elk IT-landschap. Het Basware Network versnelt de uitwisseling van purchase-to-pay-transacties door het u eenvoudig te maken om uw leveranciers te activeren voor ontvangst en verzending van e-facturen, waar ook ter wereld.

Middellange termijn: blijvende kostenbesparingen behalen

Door de implementatie van een allesomvattend purchase-to-pay-proces en door integratie metleveranciers inbestaande BPO-omgevingen kunt u uw klanten een toename in het aandeel contract gerelateerde inkoop garanderen en profiteert u volledig van geautomatiseerde factuurverwerking. Met behulp van verschillende tools, zoals op sociale media gebaseerde samenwerking en realtime transactievalidatie, kunt u ook de taken met beperkte toegevoegde waarde wegnemen. 

Lange termijn: differentiëren door voortdurend waarde toe te voegen

Basware Analytics biedt inzicht in de prestaties van operationele processen en maakthet mogelijk om strategische kansen op het gebied van cashflow en werkkapitaal te identificeren. Hierdoor kunnen BPO-leveranciers kun klanten incrementeel en voortdurend waarde bieden die verder gaat dat simpele procesverbeteringen, operationele efficiëntie en kostenbeheersing.

Uit de Basware blog

Doe meer met minder: automatische factuurverwerking

Ondanks dat het een belangrijk financieel en boekhoudkundig proces is, worden crediteuren in veel sectoren nog voornamelijk handmatig verwerkt. Door de arbeidsintensieve en foutgevoelige aard van het werk, kan een gemiddelde medewerker niet meer dan 5.000 tot 10.000 facturen per jaar verwerken.

Door de implementatie van eenvoudige  workflowfunctionaliteiten kan dit volume toenemen tot 15.000 facturen per jaar. Door de toevoeging van geautomatiseerde factuurmatching met  inkooporders en betaalplannen  kan dit volume nog verder stijgen: tot 30.000+ facturen per jaar. De beste resultaten worden bereikt wanneer alle leveranciers bij het proces betrokken wordt en er hoogwaardige technologieën worden toegepast om handelspartners met elkaar te verbinden. In deze gevallen is het aantal facturen dat jaarlijks kan worden verwerkt per fte meer dan 100.000 .

Key benefits

1. Efficiëntievoordelen met Basware BPO

Voordelen voor BPO-klanten:

 • Toegang tot geavanceerde, toekomstbestendige purchase-to-pay (P2P)-software
 • Directtoegang tot een levendig netwerk van actieve inkopers en leveranciers
 • Breder bereik en meer diepgang van de typische BPO diensten

Voordelen voor BPO-leveranciers:

 • Levering van efficiëntere dienstverlening dankzij geïntegreerde, hoogwaardige financiële automatiseringsoplossingen
 • Eenvoudige identificatie potentiele verbetering van de dienstverlening, zodat het leveren van waarde verder gaat dan alleen maar arbeidsarbitrage

 

2. Kostenbesparingen met Basware BPO

Voordelen voor BPO-klanten:

 • Mogelijkheden tot werkkapitaal optimalisatie programma’s doordat de prestatiedoelen worden overtroffen
 • Meer controle over uitgaven en meer inzicht in crediteurenverplichtingen

Voordelen voor BPO-leveranciers:

 • Flexibel prijsmodel dat rekening houdt met perioden van groei en krimpbinnen uw bedrijf, waardoor u uw klanten altijd in hun behoeften kunt voorzien en toch uw marges kunt beschermen
 • Standaardisatie van  processen bij meerdere klanten, waardoor significante commerciële meerwaarde kan worden geleverd gedurende het hele BPO-contract

 

3. Exponentiële waarde van BPO 

Voordelen voor BPO-klanten:

 • 360-graden benchmarking van de efficiëntie van purchase-to-pay-transacties en leveranciersprestaties, waardoor u het inzicht krijgt dat u nodig hebt voor een continue verbetering van uw BPO-service

Voordelen voor BPO-leveranciers:

 • Inzicht in transactiegegevens en -trends, waardoor in staat bent services aan te bieden die steeds winstgevender worden
 • Toegenomen klantwaarde, wat een positief effect heeft op toekomstige  contractverlenging en bij onderhandelingen

Belangrijkste functies

100% elektronisch factureren

Neem direct afscheid van papier met  onze 100% E-factuur oplossingen. Met ondersteuning van onze activeringsdiensten koppelenwe uw leveranciers snel aan het Basware Network . Voor de inkomende papieren factuurstroom, bieden we een scan- en herkenservice waarmee papierenfacturen worden gedigitaliseerd  en u elektronisch worden toegezonden. We kunnen de papieren facturen zelfs voor u opslaan, retourneren of vernietigen.
Lees meer over het ontvangen van e-facturen

Automatisering van de crediteurenadministratie

Bsswares  oplossingen voor crediteurenautomatisering bieden controle, inzicht en kostenbesparingen. Validatieszijn in het systeem ingebouwd en ondersteunen zowel volledig geautomatiseerde als handmatige factuurverwerking. De medewerkers krijgen inzicht in zijn of haar purchase-to-pay-taken en krijgen de beschikking over een persoonlijk archief. Een geautomatiseerd proces levert een kostenvermindering van 20-60% op en creëert meer mogelijkheden om te profiteren van kortingen voor vroegbetalers.
Lees meer over oplossingen voor automatisering van de crediteurenadministratie

Inkoop

De inkoopoplossingen van Basware ondersteunen de volledige inkoopcyclus, van aanbesteding, contractmanagement, catalogusbeheer en het creëren van aanvragen en orders tot het beheren van inkoopgedrag door middel van analyse.
Lees meer over oplossingen voor e-inkoop

Basware Analytics

Basware Analytics biedt rapportages voor het gehele purchase-to-pay-proces. Managers hebben toegang tot inzichtelijke rapporten en dashboards met KPI's, processen en financiële gegevens. Gebruikers krijgen inzicht in het purchase-to-pay-proces, waardoor ze betere en beter geïnformeerde financiële beslissingen kunnen nemen. Een op feiten gebaseerd besluitvormingsproces binnen de hele financiële lifecycle leidt tot proactief beheer van cash en kosten, plus continue procesverbeteringen.
Lees meer over Basware Analytics voor P2P

Mobiliteit

Basware Mobile helpt u bij het wegnemen van bottlenecks in het proces door uw mensen 24 uur per dag toegang te verlenen tot hun purchase-to-pay-taken via hun mobiele of tabletapparaten. Speciale apps ondersteunen iOS- en Android-apparaten en een HTML5-client ondersteunt Windows besturingssystemen.

Knowledge center title: 
Lees meer over Basware-oplossingen voor Business Process Outsourcing (BPO) in het Kenniscentrum.